Čistenie Chorvátskeho ramena

Mestská časť Bratislava-Petržalka organizuje

dňa 30. 04. 2009 v čase od 8,30 hod. do 15,00 hod. čistenie beriem(brehov) a hladiny Chorvátskeho ramena a pláží jazera Veľký Draždiak.

Čistenie Chorvátskeho ramena bude vykonávané v úseku od NsP Antolská po Mlynarovičovu ulicu.

K dobrovoľnej účasti na túto verjenoprospešnú akciu pozývame širokú petržalskú verejnosť, všetkých, ktorým záleží na skrášlení a hlavne na zlepšení životného prostredia našej mestskej časti.

Ďalšími oslovenými sú neziskové organizácie pôsobiace v Petržalke, aktivovaní nezamestnaní z Petržalky.

O bezpečnosť sa postará Okrsková stanica MsP Petržalka a členovia Dobrovoľného požiarneho zboru Petržalka.

Odbornú pomoc a prácu poskytne Povodie Dunaja, odštepný závod Šamorín.

Dostatok náradia a ochranných prostriedkov, ako aj odvoz vyzbieraných nečistôt z vodnej hladiny a brehov Chorvátskeho ramena a Veľkého Draždiaka zabezpečí mestská časť Bratislava-Petržalka prostredníctvom Miestneho podniku Verejnoprospešných služieb Petržalka.

Zraz všetkých zúčastnených bude dňa 30. 04. 2009 pri NsP Antolská.

Tešíme sa na všetkých

Ďakujem za spoluprácu, s pozdravom

Marián Miškanin
prednosta

Vybavuje: oddelenie životného prostredia
(klp. 853 Boršová

web od 2day