Petržalčania využili deň otvorených dverí

Petržalský starosta Milan Ftáčnik musel počas májového (28. máj) Dňa otvorených dverí najčastejšie reagovať na otázky spojené s riešením bytovej otázky mladých rodín. Z 13 účastníkov otvorených dverí až v 8 prípadoch išlo o Petržalčanov, ktorí z finančného hľadiska nie sú schopní riešiť bytovú otázku vo vlastnej réžii a očakávajú podanie pomocnej ruky zo strany miestnej samosprávy. Starosta ich informoval, že možnosti úradu sú veľmi limitované, pretože v priebehu kalendárneho roka má samospráva k dispozícii v priemere 25 uvoľnených obecných bytov. V aktuálnej evidencii žiadateľov o nájomný byt je pritom evidovaných 1.430 obyvateľov mestskej časti. Tento problém môže čiastočne riešiť program bytu mladej rodiny – cielené vyčlenenie obecných bytov pre mladé rodiny. Do programu sa môžu prihlásiť rodiny, ktoré majú trvalí pobyt v Petržalke minimálne 5 rokov, príjem vyšší ako 1,2 násobok životného minima a aspoň jeden z manželov má uzavretú zmluvu o stavebnom sporení s cieľovou sumou vyššou ako 26.555 EUR (t.j. 800.000 Sk).

Počas májových starostovských otvorených dverí rezonovala okrem bytovej otázky aj myšlienka budúcej revitalizácie Ovsištského námestia. Na modernizáciu námestia plánuje petržalská samospráva využiť nielen vlastné zdroje, ale aj finančné prostriedky z fondov Európskej únie v celkovej sume 107 tisíc EUR (cca. 3,25 mil. Sk). Existujúce verejné plochy budú premenené na modernú zelenú oddychovú zónu, v ktorej budú umiestnené prvky drobnej architektúry (napr. lavičky, odpadkové koše), obnovené budú prístupové chodníky a vysadia sa nové stromy, kríky. Miestny úrad pripravuje v druhej polovici mesiaca jún verejné prerokovanie a pripomienkovanie projektového zámeru. Viac informácií o zámere revitalizovať Ovsištského námestia nájdete na www.petrzalka.sk, časť Oznamy.

web od 2day