Junior osobnosť a detský čin 2009

Dvanásť študentov základných škôl ocenil dnes (2. júna) pri príležitosti XII. ročníka Dni Petržalky pamätným listom a vecným darom starosta Milan Ftáčnik (5 dievčat, 7 chlapcov). Medzi čerstvo ocenenými „Junior osobnosťami Petržalky“ sú mladí ľudia, žiaci základných škôl, ktorí počas prebiehajúceho školského roku 2008/2009 dosiahli výnimočné výsledky v reprezentácii školy, mestskej časti v predmetových či športových olympiádach, získali mimoriadne úspechy v rôznych mimoškolských aktivitách. Miestna samospráva chce aj týmto spôsobom zvýrazniť nezastupiteľné postavenie mladej generácie v súčasnej modernej, vedomostnej spoločnosti. Ocenení žiaci sú už dnes vzorom nielen pre svojich rovesníkov, ale i pre mnohých dospelých Petržalčanov a sú pozitívnym signálom o tom, že budúcnosť mestskej časti stojí na úspešnej, vzdelanej generácii mladých ľudí. Mestská časť patrí medzi najmladšie slovenské samosprávy, kde býva a žije najväčší počet vysokoškolský vzdelaných ľudí.

Po prvý krát v histórii mestskej časti boli ocenení aj mladí ľudia, záchranári titulom Detský čin roka 2009. Štyria mladí Petržalčania bolí ocenení za ich humánny čin, za nezištnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej situácii, bojovali o záchranu života. Martin Kolčák, žiak 5. ročníka ZŠ, osobne pomáhal záchranárom pri vážnej dopravnej nehode, ktorej nešťastným účastníkom bola vlastná mama. Žiaci 7. ročníka ZŠ, Lukáš Ondrejíčka a Michal Rehák s veľmi rozvážnym prístupom zachránili petržalskú seniorku, ktorá stratila vedomie pri prechádzke na Veľkom Draždiaku. Nevidiaca starenka prežíva s úsmevom na tvári každodenné starosti, radosti vďaka vnukovi Gabrielovi Buchovi, žiakovi 8. ročníka ZŠ, ktorý jej 10 rokov nezištne pomáha pri domácich prácach, či nákupoch. Viac informácií o ocenených Junior osobnostiach mestskej časti, žiakoch petržalských základných škôl, ale aj o prvých nositeľoch ocenenia Detský čin roka 2009 nájdete na oficiálnej stránke miestnej samosprávy www.petrzalka.sk.

web od 2day