Ohlasovňa pobytu mimo prevádzky – 12. jún

Petržalský miestny úrad oznamuje obyvateľom mestskej časti, ale aj širšej verejnosti, že dňa 12. júna 2009 (piatok) bude z technických príčin mimo úradnej prevádzky ohlasovňa pobytu. Verejnosť bude môcť opäť využívať služby miestnej ohlasovne trvalého i prechodného pobytu v pondelok, 15. júna od 8.00 hod.

web od 2day