Petržalské základné školy opustilo 466 deviatakov

Po úspešnom absolvovaní prvého uceleného vzdelávania na jednej z jedenástich petržalských základných škôl opúšťa 30. júna t.r. školské lavice celkovo 466 deviatakov, pričom v končiacom školskom roku 2008/2008 navštevovalo jednotlivé základné školy 3.914 žiakov. Podľa aktuálnych údajov na začiatku nového roku 2009/2010 by malo školské brány prekročiť o 81 žiakov viac ako tomu bolo v ostatnom roku (2008/2009 – 3.914, 2009/2010 – 3.995 žiakov). Do lavíc v 28 triedach zasadne 607 prvákov, pričom toto číslo ešte stále nie je konečné. Rodič totiž môže požiadať riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky a to v prípade, že dieťa je zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo na základe odborného vyšetrenia nedosiahlo školskú spôsobilosť.

Symbolickým záverečným zvonením sa s petržalskými deviatakmi rozlúčil aj starosta Milan FTÁČNIK na stretnutí s 37 absolventmi Základnej školy na Turnianskej ulici. Pamätným listom a vecným darom osobne ocenil piatich študentov – Róberta Jurenka, Tomáša Majdána, Zuzanu Žigovú, Janu Kvantíkovú, Ninu Bajtekovú, ktorí počas celého základného vzdelania dosahovali výnimočné študijné výsledky. Starosta M. Ftáčnik v posedný deň školského roka odovzdal menovacie dekréty sedemnástim novým riaditeľom materských (15 – riaditeľov) a základných škôl (2 – riaditeľov) v zriaďovateľskej pôsobiť mestskej časti. Jednotliví riaditelia úspešne absolvovali výberové konania a získali väčšinovú podporu členov školských rád. Riaditelia boli do nových funkcií ustanovení na obdobie nadchádzajúcich piatich rokov.

web od 2day