Partnerstvo medzi Prahou a bratislavskou Petržalkou

Otvorený dialóg medzi pražskou a petržalskou samosprávou, širšie partnerstvo pri zapájaní oboch miestnych samospráv do národných i európskych projektov, či výmena skúsenosti v oblasti urbanistického rozvoja na lokálnej úrovni. To sú základne ciele, ku ktorým sa prihlásila bratislavská Petržalka a mestská časť Praha 5 v zmluve o partnerstve, ktorá vychádza z princípu vzájomnosti a blízkosti slovenského a českého národa.

Starosta Milan Ftáčnik na základe odporúčania petržalských poslancov podpísal dnes (9. júl 2009) zmluvu s českým partnerom, starostom Prahy 5 Milanom Jančíkom. Vzájomná spolupráca oboch samospráv sa nebude týkať len otázok verejného, komunálneho života, ale tiež aktívnej podpory projektov občianskej spoločnosti v oblasti kultúry, vzdelávania a športu. Slávnostný podpis zmluvy o partnerstve sa uskutočnil pri príležitosti júlovej pracovnej návštevy starostu a pražských poslancov v bratislavskej Petržalke.

web od 2day