Samospráva začala s postrekmi proti komárom

Sad Janka Kráľa, Tyršovo nábrežie, Zrkadlový háj, Veľký a Malý Draždiaka, päť lokalít v ktorých začne petržalská samospráva vykonávať od dnešného dopoludnia (utorok – 14. júl) postrek proti premnoženým komárom. Odborný chemický postrek zrealizuje na základe zmluvy s mestskou časťou akreditovaná spoločnosť CHEMIX-D, pričom náklady budú plne hradené z petržalského verejného rozpočtu.

Na ničenie komárov bude použitý prípravok Kontakt, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadla a obyvateľom mestskej časti nehrozí pri kontakte s ním žiadne nebezpečenstvo. Vykonanie odborného postreku považuje za veľmi potrebné nielen miestna samospráva, ale aj bratislavský regionálny úrad verejného zdravotníctva, pretože súčasný výskyt komárov dosiahol kritickú úroveň.

web od 2day