Knihy pred Technopolom i na Magio pláži

Petržalská samospráva v spolupráci s miestnou knižnicou pokračuje aj počas tohtoročného dovolenkového obdobia v projekte Knižný kolotoč. Na základe pozitívnych skúseností z predchádzajúcich dvoch ročníkov sa putovanie kníh presúva z uzavretých priestorov úradu na otvorené verejné priestranstvá. Letný kolotoč symbolicky roztočil starosta Milan Ftáčnik 15. júla t.r. a každú stredu si tak v dopoludňajších hodinách (9.00 – 13.00 hod.) môžu čitatelia bezplatne vybrať zo širokej ponuky kníh v stánku pred Technopolom. Plážový stánok knižného kolotoča je každý deň umiestnený aj na petržalskej strane Dunaja, na Magio pláži (T-COM).

Do letného projektu petržalskej knižnice je zaradených viac ako 1.000 publikácií, ktoré sú vyradené z knižného fondu, ide o duplikáty. Základným cieľom projektu je, aby sa formou bezplatnej hry podporilo putovanie kníh medzi čitateľmi, ktorí dajú knihám druhý čitateľský život. Zapožičané knihy by mali byť po prečítaní v čo najkratšom čase ponúknuté ďalším záujemcom. Kolotoč čítania potrvá do septembra, kedy sa okrem iného určí kniha, ktorá si získala počas svojho putovania najväčšiu popularitu, bola najčastejšie žiadaným dielom. Miestna knižnica sa pri organizovaní projektu inšpirovala obdobnými akciami existujúcimi vo svete, kde podobné projekty zasahujú celé mestské aglomerácie či dokonca viaceré mestá.

Miestna knižnica Petržalka má dnes desať pobočiek, ktoré sú tematicky zamerané nielen pre deti a mládež, ale i pre dospelých čitateľov. Klienti knižnice majú k dispozícií bezmála 270 tisíc knižných jednotiek, čo knižnicu zaradzuje medzi najväčšie na Slovensku. V minulom roku bolo vypožičaných 350 tisíc titulov a knižný fond sa rozrástol o takmer 8.000 nových kníh v hodnote viac ako 60 tisíc EUR (1,8 milióna Sk). Knižnica eviduje 7.369 čitateľov, a až tretina z tohto počtu sú mladí ľudia, čitatelia do 15 rokov. K lepšej komunikácii s čitateľmi prispieva kompletný katalóg kníh, ktorý je v už druhý rok verejnosti prístupný v elektronickej podobe na každej pobočke a tiež na internetovej stránke www.kniznicapetrzalka.sk.

web od 2day