Čistejšia Petržalka – bezplatné rozmiestnenie kontajnerov

Aktívnu pomoc pre lepšie životné prostredie, kroky k čistejšej mestskej časti robí aj v druhej polovici roku 2009 petržalský miestny úrad v spolupráci s mestskou spoločnosťou OLO a.s. Samospráva reaguje na pretrvávajúci záujem Petržalčanov o rozbehnuté plošné upratovanie spoločných priestorov bytových domov, pivníc či verejných priestranstiev v okolí panelákov. Počas nadchádzajúcich piatich mesiacov (august – december) budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery celkovo v 145 lokalitách mestskej častí, pričom každý týždeň bude na konkrétne miesto umiestnených v priemere osem zberných nádob. Spoločný „Zelený projekt“ mestskej časti a spoločnosti OLO patrí k najucelenejším v rámci hlavného mesta SR a jeho výsledkom je zvyšovanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách.

Na určené miesta budú veľkokapacitné kontajnery pristavené každý pondelok, stredu a následne je ich odvoz naplánovaný na koniec pracovného týždňa. Miestny úrad v tejto súvislosti žiada vodičov, aby nevhodným parkovaním nebránili manipulácii s kontajnerom. Do zberných nádob je možné umiestňovať okrem objemného odpadu (napr. staré stoličky, skrine, postele apod.) aj menší stavebný odpad. Bezplatná služba je určená výlučne pre fyzické osoby a umiestnenie odpadu zo strany právnických osôb, podnikateľov je zakázané. Občan môže v prípade zistenia porušenia zákazu podať aj anonymný podnet na petržalskej Zelenej linke. Voči subjektu, ktorý poruší záväzné pravidlá, začne viesť miestny úrad správne konanie s možnosťou uloženia pokuty až do výšky 6.638 EUR (200.000 Sk).

V prípade, že občan nestihne využiť rozmiestnené kontajnery, môže nadrozmerný odpad bezplatne umiestniť v petržalskom zbernom dvore, ktorý sa nachádza na Čapajevovej ulici. Prevádzková doba zberného dvora je od pondelka do soboty, v čase medzi 8.00 hod. a 18.00 hod. V prípade, že Petržalčan privezie odpad mimo tohto času, jeho uloženie do zberných nádob umožní stála služba. V prípade nelegálneho odloženia odpadu ku kontajnerovému stanovišťu, hrozí občanovi sankcia vo výške 33 EUR (1000 Sk).

web od 2day