Parkovanie nákladných áut – Volajte 159

Bratislavská Petržalka zaznamenala v ostatných týždňoch zvýšený počet dopravných priestupkov, ktoré súvisia s parkovaním nákladných vozidiel na verejných parkoviskách, odstavných plochách vo vnútri sídliska. Najproblematickejšími lokalitami sú dnes ulice Rovniankova, Gercenova, Černyševského, Jungmannova a Rusovská cesta. Petržalská samospráva v tejto súvislosti požiadala o aktívnejšiu spoluprácu bratislavskú mestskú políciu a v prípade zistenia parkovania nákladných vozidiel na miestach vo vnútri sídliska, môžu obyvatelia k riešeniu dopravného priestupku privolať políciu na telefónnom číslo 159.

Do petržalských vnútroblokov majú auta nad 3,5 t vjazd zakázaný a výnimka je povolená len pre nákladné vozidla za účelom zásobovania. Takouto reguláciou dopravy rieši mestská časť výrazný nedostatok parkovacích miest pred obytnými domami, zvyšuje bezpečnosť na miestnych komunikáciách. Vodiči nákladných vozidiel môžu pre parkovanie využiť parkovisko na Jasovskej ulici, ktoré ju v najväčšej bratislavskej mestskej časti oficiálne vyčlenené pre odstavenie motorových vozidle nad 3,5 tony.

web od 2day