Septembrový deň otvorených dverí starostu

Po letných, dovolenkových mesiacoch sa opäť otvoria dvere kancelárie petržalského starostu Milana Ftáčnika pre tých záujemcov, ktorí chcú osobne vyjadriť svoj názor na život v mestskej časti, chcú vzniesť pripomienky k fungovaniu samosprávy, potrebujú pomoc zo strany miestneho úradu pri riešení sociálnej, školskej či bytovej otázky. Septembrový deň otvorených dverí M. Ftáčnika je naplánovaný na štvrtkové (24. septembra 2009) popoludnie v čase od 15.00 do 17.00 hod (Kutlíkova 17, I. poschodie).

Ostatný, júnový deň využilo celkovo 17 Petržalčanov, pričom až v 9 prípadoch bola diskusia so starostom zameraná na možnosti získania obecného, nájomného bytu. Štyria návštevníci sa zaujímali o možnú finančnú podporu pri výstavbe predzáhradiek, zelenom skrášlení okolia bytového domu. V rozpočte je pre realizáciu „Petržalskej okrášľovacej iniciatívy“ vyčlenených takmer 16.600 EUR a nenávratnú dotáciu môžu získať vlastníci domov cez správcu, alebo neziskovú organizáciu pôsobiacu v tejto oblasti. Miestny úrad vychádza v ústrety žiadateľom aj tým, že pomôže žiadateľom pri spracovaní zámeru i detailnom zakreslení projektu do katastrálnej mapy.

web od 2day