Stretnutie k statickej doprave – Holíčska ul.

Petržalčania bývajúci v okolí Holíčskej ulice budú môcť vecne diskutovať so starostom Milanom Ftáčnikom, poslancami miestneho zastupiteľstva i odbornými zamestnancami úradu k otázkam riešenia kritickej situácie v statickej doprave. Verejné stretnutie sa uskutoční 30. septembra 2009 (streda) so začiatkom o 17.00 hod. v priestoroch základnej školy na Holíčskej ulici. Tematicky bude verejná diskusia smerovať k praktickým návrhom na riešenie statickej dopravy, rozšírenie existujúcich parkovacích miest v najväčšej bratislavskej mestskej časti.

Podujatie nadväzuje na závery celopetržalského júnového verejného stretnutia v CC Centre, ktorého sa zúčastnilo viac ako 80 obyvateľov. Petržalčania za účasti predstaviteľov miestnej samosprávy diskutovali o vecných návrhoch smerujúcich k rozšíreniu existujúcich parkovacích miest. Išlo hlavne o pohľad na pripravované zjednosmerňovanie ulíc, možnú výstavbu nových parkovísk, či podporu investícií smerujúcich do oblasti budovania moderných parkovacích domov vo vytypovaných lokalitách Petržalky.

web od 2day