Otvorený deň petržalského starostu – 29. október

V závere Mesiaca úcty k starším, 29. októbra 2009 (štvrtok) sa opäť otvoria dvere kancelárie petržalského starostu Milana Ftáčnika pre tých záujemcov, ktorí chcú osobne vyjadriť svoj názor na život v mestskej časti, chcú vzniesť pripomienky k fungovaniu samosprávy, potrebujú pomoc zo strany miestneho úradu pri riešení sociálnej, školskej či bytovej otázky.

Októbrový deň otvorených dverí je naplánovaný na štvrtkové popoludnie v čase od 16.00 do 18.00 hod (Kutlíkova 17, I. poschodie). Počas otvorených dverí môžu ľudia navštíviť starostu na miestnom úrade bez toho, aby mali vopred dohodnutý termín stretnutia.

web od 2day