Vyhradené parkovanie dočasne pozastavené

Petržalský miestny úrad od 2. novembra dočasne pozastaví vydávanie rozhodnutí o vyhradení parkovacieho miesta na verejnom parkovisku. V čase od 15. novembra do konca mesiaca marec totiž nie je možné realizovať vodorovné dopravne značenie pre nevyhovujúce poveternostné podmienky, garanciu kvality značenia. Samospráva bude v nadchádzajúcich týždňoch len sumarizovať doručené žiadosti, posúdi žiadateľov z hľadiska dodržania platných zásad, avšak nové rozhodnutia budú vydané až v budúcom roku. Petržalskí poslanci vyčlenili pre realizáciu projektu 1600 z 18 tisíc existujúcich parkovacích miest, pričom ročný poplatok za jedno státie je takmer 630 EUR a je vyberaný formou miestnej dane v štyroch splátkach. Od poplatku je oslobodený držiteľ preukazu ZŤP, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa platného záväzného nariadenia môže o vyhradené parkovacie miesto požiadať každý Petržalčan, ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt a vlastní osobné vozidlo kategórie M1, alebo nákladné kategórie N1 s prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony a dĺžkou vozidla do 5 metrov. Okruh žiadateľov je rozšírení i na osoby, ktoré nie sú vlastníkmi vozidla, ale používajú služobné auto na súkromné účely. V roku 2009 bolo vyznačených 124 nových miest, pričom od spustenia projektu v lete minulého roku bolo vydaných 288 rozhodnutí. Najväčší záujem je lokalite Dvory (79 státí). Povolenie je vydané na dva roky a na vyznačenom mieste nie je možné osadiť zábranu. V prípade parkovania cudzieho vozidla na vyhradenom státí je možné za účasti príslušníka mestskej polície vykonať zákonný odťah auta.

Základné pravidlá pre vydávanie povolení k vyhradenému parkovaniu:

– povolenie je možné vydať len pre jeden byt, prevádzku a jedno motorové vozidlo
– žiadateľ musí mať trvalý pobyt, prevádzku v mestskej časti Bratislava-Petržalka
– povolenie sa vydáva na vozidlá kategórie M1 a N1, pričom žiadateľ nemusí byť vlastníkom vozidla,
môže používať služobné auto na súkromné účely
– rozhodnutia sa z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok nevydávajú v období od 15.
novembra do 31. marca
– daň za vyhradené státie je 626,34 EUR a je ju možné zaplatiť v štyroch splátkach
– na vyhradené parkovacie miesto nie je možné osadiť žiadnu dopravnú zábranu
– miestna samospráva zabezpečuje nepretržitú, 24 hodinovú odťahovú službu
– náklady spojené s označením vyhradeného parkovacieho státia znáša samospráva

web od 2day