Predvianočná Petržalka 2009

Nadchádzajúcich 30 dní bude život v bratislavskej Petržalke poznačený vianočnou atmosférou, príchod sviatočných dní bude symbolizovať nielen svetelná výzdoba, vianočný stromček pred Domom kultúry Zrkadlový háj, ale aj séria 16 bezplatných podujatí kultúrneho, charitatívneho i súťažného charakteru. Projekt „Predvianočná Petržalka 2009“ symbolicky štartuje Katarínskou veselicou (25. november – DK Zrkadlový háj) a tradičná novembrová zábava ponúka tanec nielen pre členov piatich klubov dôchodcov, ale aj pre tých, ktorí sa chcú stretnúť pri slovenskej a českej ľudovej hudbe. Tohtoročný projekt potrvá až do Štedrého dňa (24. decembra, obchodné centrum). Samospráva pri organizácii podujatí spolupracuje s materskými, základnými školami, neziskovými organizáciami či kultúrnymi zariadeniami.

Projekt Predvianočná Petržalka nadväzuje na sériu minuloročných podujatí, ktoré nenásilnou formou zapojili do celospoločenského života mestskej časti viac ako tritisíc Petržalčanov. V tomto roku samospráva očakáva takmer dvojnásobný záujem zo strany verejnosti, pričom najväčšej popularite sa už dlhodobo teší Mikulášska paráda (4. december, nemocnica Antolská, škôlky + školy, TECHNOPOL, DK Zrkadlový háj) a Adventný benefičný koncert (12. december, Kostol Sv. Rodiny). Neoddeliteľnou súčasťou koncertu, celého predvianočného projektu je tiež finančná zbierka solidarity, ktorej výťažok bude v tomto roku slúžiť pre podporu aktivít neziskových organizácií v boji s domácim násilím, ktoré podávajú pomocnú ruku týraným ženám napríklad aj formou utajeného bývania.

Bratislavská Petržalka počas končiaceho sa roka 2009 zorganizovala sériu šiestich akcií, ktorými vyjadrila vzájomnú solidaritu nielen medzi obyvateľmi mestskej časti, ale taktiež medzi Bratislavčanmi či širším okolím. Zo strany bezpríspevkových darcov krvi sa veľkému záujmu teší Mikulášska kvapka krvi (3. december, ZŠ Gessayova), ktorú samospráva organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou. Pre detí zo sociálne slabších rodín pripravil prekvapenie Mikuláš podujatím Daruj hračku kamarátovi (8. december, DK Zrkadlový háj). Symbolickú bodku za predvianočným maratónom dá podujatie Vianoce pre všetkých (24. decembra), kedy zástupcovia samospráva pohostia teplou kapustnicou a potešia dobrým slovo každého, kto si nemôže čaro Vianoc vychutnať v pohodlí domova, v kruhu najbližšej rodiny.

web od 2day