Šťastné a veselé Vianoce

Z úprimného srdca si Vám dovoľujem zaželať šťastné a veselé Vianoce, radosť a spokojnosť v kruhu tých, ktorých máte úprimne radi.
Do nového roka Vám želám rodinnú i pracovnú pohodu, aby ste životné prekážky prekonávali s pozitívnou energiou a aby ste u svojich blízkych nachádzali v každý deň roka 2010 veľa lásky, pochopenia a pomoci…

Milan FTÁČNIK
starosta Petržalky

web od 2day