Bezplatné parkovanie pred miestnym úradom

Petržalčania, ktorí navštívia miestny úrad na Kutlíkovej ulici z dôvodu vybavenia úradných záležitostí, môžu využiť bezplatné parkovanie osobných vozidiel na priľahlom parkovisku spoločnosti TECHNOPOL a.s. Prvá hodina parkovania je bezplatná a až následne, každých ďalších 30 minút je spoplatnených sumou 50 centov. Verejnosť ma tak počas pracovných dní k dispozícii 100 parkovacích miest.
Tento spoločný krok petržalskej samosprávy a privátnej spoločnosti súvisí so skvalitňovaním služieb vo vzťahu k širokej verejnosti, návštevníkom miestneho úradu.
Bezplatné hodinové parkovanie pri budove TECHNOPOLU môžu využívať tiež klienti detašovaného pracoviska Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, či petržalskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

web od 2day