Linka pomoci bezdomovcom – 0907/733 388

Občianske združenie Proti prúdu sa venuje problematike bezdomovectva (www.notabene.sk). Okrem iných aktivít vykonáva terénny program. V rámci neho funguje Linka pre verejnosť na pomoc bezdomovcom v Bratislave – 0907/733 388 je dostupná každý deň od pondelka do soboty v čase od 17,00 do 22,00 hod. Umožňuje verejnosti zapojiť sa do spoločnej pomoci ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. V zimnom období včasná pomoc často znamená záchranu života pred zmrznutím či podchladením, v letnom zas napr. kvôli zdravotným dôvodom. Ľudia tam volajú tipy na ľudí bez domova, napr. vidia ležať na zemi človeka a nevedia čo je s ním a ako mu pomôcť.

Streetworkeri ho idú po telefonáte kontaktovať tak rýchlo, ako je to v danej situácii možné a pomôcť mu ako napríklad odvozom do nocľahárne či privolaním záchranky. Je veľa ľudí, ktorí vďaka tomu dnes stále žijú. Ak nie je možné prísť (napr. z dôvodu, že riešia iný prípad), inštruujú volajúceho človeka ako má v danej situácii konať. Linka slúži tiež ako zdroj informácii pre verejnosť, kde a ako môžu pomôcť bezdomovcom, či už darovaním šatstva, jedla a pod. Cieľom programu Streetwork je akútna pomoc bezdomovcom, záchrana života (napr. pred zamrznutím na ulici) a pomoc pri zabezpečení ich základných životných potrieb.

Vyhľadávanie bezdomovcov, transport k lekárovi alebo do nocľahárne, poradenstvo, doprovod k lekárovi, na úrad, výdaj stravy a šatstva, základné zdravotné ošetrenie. Jedlo na ulici sa poskytuje vždy o 19.30 v utorok a v sobotu na Predstaničnom námestí (pri Hlavnej stanici) a vo štvrtok v parku Račianskeho mýta. V soboty prebieha výdaj len od októbra do marca!

web od 2day