Regulácia tepla v rukách samosprávy

Riaditelia základných škôl, najvyšší predstavitelia MČ Bratislava – Petržalka a realizátor projektu, spoločnosť Dalkia, sa stretli v decembri, aby vyhodnotili projekt Úspory tepla v základných školách MČ Bratislava – Petržalka. Cieľom projektu, ktorý odštartoval v roku 2003, bolo zníženie nákladov na vykurovanie v týchto základných školách minimálne o 15 %. Projekt úspory tepla MČ Petržalka a spoločnosti Dalkia ušetril základným školám až 564,3 tisíc EUR. Projekt úspory tepla bol realizovaný od roku 2003 v MČ Bratislava – Petržalka. Predstavoval modernizáciu a prevádzku tepelnotechnických zariadení šestnástich základných škôl. Spoločnosť Dalkia sa v rámci projektu zaviazala zrealizovať modernizačné opatrenia a prevádzkovať zariadenia s cieľom dosiahnuť úspory vo výške minimálne 15 %. Výsledkom investícií do kvalitnej regulácie dodávky a odberu tepla, ktoré umožnili zmeny spôsobu prevádzky, bolo dosiahnutie celkových úspor 564,3 tisíc EUR (17 mil. Sk). V roku 2003 boli na odovzdávacích staniciach tepla (OST) základných škôl vykonané nevyhnutné investičné akcie a modernizácia za takmer 375,2 tisíc EUR (11,3 miliónov Sk). Okrem rekonštrukcie OST sa vykonala aj termostatizácia objektov škôl, bolo osadených približne 5 tisíc termostatických ventilov.

Projekt priniesol MÚ Petržalka pri zabezpečení tepelnej pohody okrem zníženia nákladov aj zníženie ročnej spotreby tepla až o 25 %, čo je viac ako 46-tisíc GJ. „Teší nás, že prostredníctvom takýchto projektov má vedenie škôl v rukách nástroj, ktorý umožňuje reguláciu vlastnej spotreby energie, teda aj výšky vlastných nákladov. Máme záujem rozvíjať spoluprácu na ďalších projektoch, ktoré umožnia úspory nákladov v MČ Petržalka. Príkladom je aj rozpracovaný projekt umiestnenia solárnych panelov na budove jednej z našich základných škôl,“ uviedol Milan Ftáčnik, starosta MČ Petržalka. „Realizáciu celého projektu považujeme za náš významný úspech. Tento pilotný projekt otvára priestor na diskusiu s kompetentnými orgánmi, najmä s regulačným úradom, na tému energetickej efektívnosti. V súčasnosti naša legislatíva nepodporuje takýto prístup k investovaniu, hoci sa vďaka nemu dosahujú viditeľné úspory,“ povedal Vojtech Červenka, obchodný riaditeľ , Dalkia a.s.

web od 2day