Deň otvorených dverí starostu – 23. jún

Dní otvorených dverí starostu Milana Ftáčnika pútajú čoraz väčší záujem obyvateľov bratislavskej Petržalky. Ostatný, májový deň využili 10 občania, čo je na úrovní priemernej návštevnosti od spustenia projektu v roku 2007. Projekt otvorených dverí pokračuje bez prerušenia štvrtý rok, pričom každý mesiac je kancelária starostu otvorená pre tých občanov, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor na každodenný život v mestskej časti, chcú dať pripomienky k fungovaniu úradu, alebo potrebujú poradiť, pomôcť zo strany samosprávy.Túto atypickú formu komunikácie starostu, otvorenosť miestnej samosprávy vo vzťahu k verejnosti, využilo zatiaľ 356 Petržalčanov. Viac ako polovica zaevidovaných a následne riešených podnetov podaných počas otvorených dverí sa týka sociálnej a bytovej otázky. Petržalčania sa zároveň informujú o možnostiach pomoci samosprávy ľuďom, napríklad seniori, slobodné mamičky, mladé rodiny, invalidní občania, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, zložitej sociálnej situácii.

Po šiesty krát v tomto roku môžu občania navštíviť starostu M. Ftáčnika (Miestny úrad, Kutlíkova 17) v stredu – 23. júna bez toho, aby mali vopred dohodnutý termín stretnutia. Zvýšený záujmu verejnosti o stretnutie so starostom vyústil do predĺženia otvorených dverí o hodinu a júnový deň sa preto začne už o 15.00 hod.

web od 2day