Prvá verejná školská knižnica v Petržalke

Myšlienka verejnej školskej knižnice vznikla na pôde petržalskej samosprávy v diskusii o prioritách na toto volebné obdobie. Naša vízia bola urobiť štyri školské knižnice, ale zistili sme, že to vôbec nie je také jednoduché," uviedol starosta Petržalky Milan Ftáčnik. Projekt prvej verejnej knižnice v bratislavskej Petržalke na Prokofievovej ulici stál rozpočet petržalskej samosprávy 125-tisíc eur. Uviedol to dnes starosta mestskej časti Petržalka Milan Ftáčnik na slávnostnom otvorení knižnice. Realizáciu projektu gestorovala Miestna knižnica Petržalka. „Myšlienka verejnej školskej knižnice vznikla na pôde petržalskej samosprávy v diskusii o prioritách na toto volebné obdobie. Naša vízia bola urobiť štyri školské knižnice, ale zistili sme, že to vôbec nie je také jednoduché. Táto jedna nám trvala v podstate dva až dva a pol roka,“ povedal Ftáčnik.

Verejná školská knižnica vznikla zo štyroch nevyužitých tried základnej školy. Ide o plochu 400 metrov štvorcových, pričom bol zohľadnený fakt, že ide o školu v centre Petržalky. Myšlienka na vytvorenie verejnej školskej knižnice vznikla v roku 2007, projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2008, následne sa získalo stavebné povolenie a v roku 2009 prebehli stavebné práce. „Máme problém že deti dnes čítajú menej, to znamená, že keď oni nechodia za knihami, knihy prišli za nimi,“ zdôvodňuje projekt Ftáčnik. „Momentálne spracovávame projekt druhej verejnej školskej knižnice, ktorá by mala byť vybudovaná v roku 2011 v priestoroch ZŠ Turnianska“.

Výnimočnosťou knižnice je vybudovanie bezbariérového vstupu, ale aj samotné riešenie priestorov bez prekážok. Knižnica je pripojená na internet, slabozraký čitatelia môžu využiť elektronickú čítaciu lupu. Knižnica ponúka priestor nielen pre čitateľov, ale je tu možné organizovať verejné stretnutia, čitateľské krúžky, autorské besedy a knižné burzy. Knižný fond je „rodinne“ ladený, ponúka knihy pre deti, mládež, ale aj dospelých čitateľov a celkovo sa tu nachádza viac ako 25-tisíc kníh. Do budúcna sa pripravuje oddelenie vykurovania knižničných priestorov od centrálneho školského vykurovania, cieľom je úspora energií.

Správa bola uverejnená v agentúrnom servise spoločnosti SITA – 24. marca 2010

web od 2day