Pozvánka – Zdravie, vec každodenná

Petržalčania, ktorí majú pocit, že s ich zdravotným stavom nemusí byť všetko v poriadku, môžu využiť bezplatné vyšetrenie počas akcie „Zdravie, vec každodenná“. Projekt nielen pre Petržalčanov, ale i Bratislavčanov pripravila samospráva v spolupráci s Petržalskou poradňou zdravia v rámci tohtoročného Svetového dňa zdravia. Záujemcovia sa môžu nechať bezplatne vyšetriť 9. apríla 2010 (piatok) od 8.30 hod. v budove TECHNOPLOU na Kutlíkovej ulici. Počas dopoludňajších hodín bude každý účastník projektu vyšetrený na súčasné civilizačné choroby (napr. krvný tlak, telesná hmotnosť, cholesterol) a zároveň mu bude poskytnuté základné poradenstvo v otázkach zdravého životného štýlu.

Oficiálne otvorenie petržalského dňa zdravia (9. apríl) bude o 10.00 hod. vo vestibule miestneho úradu (budova Technopolu) za účasti starostu Milana Ftáčnika, riaditeľa bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva Otakara Fitza a koordinátorky projektu Zory Gerovej. Súčasťou otvorenia je tlačový brífing, na ktorom budú predstavené závery projektu podpory zdravia v podmienkach základných škôl. Do projektu bolo aktívne zapojených 335 petržalských učiteľov, ktorí prešli vyšetrením na kardio-metabolické riziká (krvný tlak, cholesterol, glykémia, hmotnosť, fajčenie a duševná pohoda).

web od 2day