Pozvánka – Petržalská mierová mobilizácia (11. apríl)

Prestrihnutím ostatného drôtu na vchode do vojenského bunkra BS 8 Hřbitov pri cintoríne z I. svetovej vojny (Kopčianska ulica), mobilizáciou československých, nemeckých a ruských vojakov si bratislavská Petržalka pripomenie okrúhle, 65. výročie oslobodenia mesta i samotnej mestskej časti. Organizátorom mierovej mobilizácie Petržalčanov je Združenie zachráňme petržalské bunkre a miestna samospráva. Mobilizácia je vyhlásená na 11. apríla 2010 (nedeľa) od 13.30 h. a jej súčasťou bude napríklad výstava vojenských historických zbraní, kníh, fotodokumentov z II. svetovej vojny, oslobodzovania Slovenska a Európy.

Starosta Milan Ftáčnik, riaditeľ petržalskej miestnej knižnice Ernest Húska spoločne s podpredsedom vlády SR Dušanom Čaplovičom slávnostne otvoria o 14.00 h. prvú a jedinú verejnú knižnicu, ktorá je situovaná priamo v guľometnej veži vojenského bunkra. Historické knihy, odborné vojenské publikácie pre jedinečnú knižnicu v bunkri daroval Vojenský historický ústav Bratislava, Židovské múzeum, petržalská knižnica a priatelia vojenskej histórie. Knižnica bude prístupná náhodným návštevníkom bunkra, organizovaným školským výletom a pod.

Petržalka bola oslobodená 5. apríla 1944, pričom v jej katastrálnom území prebiehali najťažšie boje pri oslobodzovaní dnešného hlavného mesta SR Bratislavy. Do bojových operácii boli zapojené aj bunkre, ktoré boli súčasťou obrannej línie postavenej v rokoch 1934 – 1938, ako nosný československý obranný systém. Celom bolo v Petržalke postavených 15 vojenských objektov, bunkrov. Každý účastník mierovej mobilizácie sa bude musieť podrobiť osobnej kontrole, vojaci v dobových uniformách vykonajú kontrolu dokladov a batožiny.

Program petržalskej mierovej mobilizácie – 11. apríl 2010:

13.30 h. – osobná kontrola, kontrola pasov, batožiny

14.00 h.- nástup vojakov, hlásenie

príhovor – Ivan Horský – OZ Zachráňme petržalské bunkre

14.15 h.- slávnostné otvorenie bunkra BS 8 Hřbitov, čestné salvy

príhovor hostí

– Dušan Čaplovič – podpredseda vlády SR
– Milan Ftáčnik – starosta Petržalky

14.30 h. – symbolické prestrihnutie ostnatého drôtu a otvorenie vojenskej knižnice

príhovor – Ernest Húska – riaditeľ petržalskej knižnice

14.45 h. – voľný program + ochutnávka vojenského guláša

web od 2day