Kliešte v meste, spoločný lov v Sade J. Kráľa

Kliešte žijú nielen v lesoch mimo obcí a miest, ale môžete ich bez problémov nájsť priamo v srdci Petržalky, v Sade Janka Kráľa. Petržalská samospráva v snahe zlepšiť informovanosť verejnosti o prítomností kliešťov nielen na území mestskej časti, ale v celej Bratislave a širšom okolí pristúpila k projektu, ktorý má nabádať ľudí k väčšej ostražitosti, prevencii pred možnými nebezpečnými ochoreniami. Mestská časť pripravila Informačnú kampaň v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, lekármi i spoločnosťou Baxter. Kampaň bude oficiálne spustená 24. apríla 2010 (sobota) o 14.00 hod. pri vstupnej bránke do Sadu Janka Kráľa (vstup od bývalého futbalového štadióna Artmedie).

Kliešte sú nebezpečné nie pre uhryznutie, ale preto, že sú nositeľmi nebezpečných chorôb – lymskej boreliózy či kliešťovej encefalitíde. Práve kliešťová encefalitída je infekcia centrálneho nervového systému, ktorá môže vyústiť až do úplného ochrnutia. Tým, že výskyt kliešťov neobchádza ani miesta, kde ľudia trávia voľný čas, je potrebné upozorniť ich na výskyt „nebezpečných“ teplokrvných živočíchov a ponúknuť im základné informácie o tom, čo robiť, aby sa vyhli vážnemu ochoreniu. Nad projektom „Kliešte v meste“ prebral záštitu petržalský starosta Milan Ftáčnik a návštevníkom Sadu J. Kráľa ponúkne informácie, aby sa cítili bezpečne, aby vedeli čo robiť ak si kliešťa odnesú zo sadu domov.

Kliešte v meste – Sad Janka Kráľa (vstup od štadióna)

Program akcie (24. apríl 2010 – od 14.00 hod.)

14.00 h. – slávnostné spustenie informačnej kampane
(krátke príhovory účastníkov projektu – samospráva, SAV, partneri)

14.10 h. – odhalenie informačných tabúľ – Kliešte v meste

14.15 h – spoločný lov petržalských kliešťov – lúka v Sade J. Kráľa
(odborný odchyt kliešťov, odborní zamestnanci SAV + verejnosť)

14.30 h. – občerstvenie pre novinárov, neformálna diskusia s účastníkmi projektu

15.00 h. – neformálne ukončenie akcie

web od 2day