Bezplatný zber škodlivého odpadu (15.5. a 5.6.)

Staré náterové hmoty, rozpúšťadla, oleje, nepoužiteľné batérie, žiarivky, či vyradené elektrospotrebiče môžu obyvatelia mestskej časti bezplatne odovzdať 15. mája 2010 (sobota) a následne 5. júna (sobota) v areáli petržalského miestneho podniku verejnoprospešných služieb na Čapajevovej ulici v čase od 9.00 do 12.00 hod., alebo do pristaveného nákladného vozidla na Ovsištskom námestí (vedľa JEDNOTY) v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Zber domového odpadu s obsahom škodlivých látok je určený len pre fyzické osoby, nepodnikateľov. Mestská časť upozorňuje Petržalčanov, že nebezpečný tekutý odpad musí byť uzavretý, v pevných obaloch a služba je určená výlučne pre fyzické osoby nepodnikateľov. Samospráva spolupracuje pri tomto zelenom projekte s magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a autorizovanou spoločnosťou ARGUSS.

web od 2day