Udelenie ocenení Osobnosť Petržalky 2010

Starosta Milan Ftáčnik počas slávnostného zasadnutia Miestnej rady udelil pamätné plakety samosprávy štyrom osobnostiam petržalského spoločenského, verejného života. Návrhy na ocenenie „Osobnosť Petržalky 2010“ mohli v mesiaci máj predložiť neziskové organizácie, spolky či samotní obyvatelia mestskej časti. Slávnostné ocenenie nových laureátov bolo 10. júna (štvrtok) v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj.Medzi nových nositeľov samosprávneho ocenenia patria Róbert Knirsch – dlhoročný profesionálny hasič, Anna Všetečková – občianska aktivistka a realizátorka obnovy detských ihrísk, Mária Winkláreková – zakladateľka speváckeho súboru Melódia a Štefan Zboja – medzinárodne uznávaný plastický chirurg.

Podujatie si v tomto roku zapísalo už svoj jubilejný XIII. ročník a jeho poslaním je morálne oceniť tých Petržalčanov, ktorým právom patrí verejné uznanie za ich aktívnu celoživotnú prácu, humánny čin či kultúrny a celospoločenský rozvoj mestskej časti.

web od 2day