Koniec školského roku v znamení zbierky

Posledné školské zvonenie a rozlúčka 393 deviatakov s petržalskými školskými lavicami bola v posledný školský deň, 30. jún v spoločenských priestoroch jedenástich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobností mestskej časti. Symbolické, celopetržalské zvonenie spustil starosta Milan FTÁČNIK o 8.30 hod. a osobne sa rozlúčil s absolventmi školy na Gessayovej ulici, ktorej priestory sa stali prvým školským domovom pre 34 mladých Petržalčanov.Tohtoročný školský rok sa v bratislavskej Petržalke skončil atypicky, vyhlásením zbierky na pomoc rovesníkom v oblastiach postihnutých povodňami. „Nečakajme – pomôžme“ je výzva, ktorou mladí Petržalčania, členovia žiackych parlamentov apelujú na svojich rovesníkov, aby počas a hlavne po letných prázdninách priniesli so sebou školské potreby (napr. farbičky, perá, fixky, zošity, peračníky, školské tašky a pod.), ktoré odovzdá petržalský starosta deťom z najviac povodňami postihnutých miest a obcí východného Slovenska. Zbierku organizujú výlučne mladí Petržalčania, ktorí chcú pomôcť deťom, ktorých rodičia majú v tieto dní plné ruky práce s odstraňovaním dôsledkov povodní a ich finančné možnosti im môžu skomplikovať nákup nevyhnutných školských potrieb. Petržalská zbierka prebieha počas letných prázdnin a oficiálne bude ukončená 8. septembra.

Po úspešnom absolvovaní prvého uceleného vzdelávania na jednej z jedenástich petržalských základných škôl opúšťa 30. júna t.r. školské lavice 393 deviatakov, pričom v končiacom školskom roku 2009/2010 navštevovalo jednotlivé školy 3.955 žiakov. Podľa aktuálnych údajov na začiatku nového školského roku 2010/2011 by malo školské brány prekročiť po prvý krát 585 prvákov, čo je v porovnaní s prebiehajúcim rokom nárast o 125 detí. Číslo však ešte stále nie je konečné. Rodič totiž môže požiadať riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky a to v prípade, že dieťa je zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo na základe odborného vyšetrenia nedosiahlo školskú spôsobilosť (zdravotný stav, psychologický posudok).

web od 2day