Prezentácia projektu revitalizácie Sadu J. Kráľa

Petržalská samospráva predstavila odbornej i laickej verejnosti projekt možnej druhej etapy revitalizácie najstaršieho verejného praku v strednej Európe – Sadu Janka Kráľa. Prezentácia projektu bola druhu júlovú stredu (7. júla) v priestoroch CC Centra na Jiráskovej ulici. Súčasťou prezentácie bola odborná prednáška, obrazové predstavenie návrhov nového imobiliáru, parkovej infraštruktúry a taktiež riadená diskusia. Petržalčania, Bratislavčania sa môžu zapojiť do verejnej diskusie až do 10. septembra 2010. Svoje pripomienky, podnety, návrhy môžu posielať poštou na adresu Miestny úrad, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava s označením obálky Sad Janka Kráľa, alebo mailom na adresu sad@petrzalka.sk.

Druha etapa revitalizácie Sadu J. Kráľa je spojená s komplexnou obnovou existujúcej infraštruktúry, zverokruhov, imobiliáru, oddychových zón či verejného osvetlenia. Miestny úrad predpokladá, že projekt bude možné realizovať vďaka združeniu petržalských verejných financií a zdrojov z fondov EÚ. Celkové náklady projektu sa odhadujú na úroveň 1,7 milióna EUR a mestská časť doposiaľ vynaložila na projektové prípravy sumu 13.200 EUR. V rokoch 2005 – 2006 bola I. etapa obnovy parku, ktorá priamo súvisela s ošetrením existujúcich, odstránením nebezpečných a vysadením nových stromov (výrub – 168 ks, výsadba – 176 ks, vytvorenie nového trávnika – 7.530 m2). Náklady na „zelenú“ úpravu Sadu J. Kráľa sa dostali na úroveň 900 tisíc EUR.

web od 2day