Stretnutie predsedu BSK so starostom

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo dnes (8. júl) navštívil v rámci „župného dňa“ petržalskú samosprávu a počas pracovného stretnutia so starostom Milanom Ftáčnikom spoločne hovorili o aktuálnej finančnej situácii, ktorá je kritická nielen z pohľadu miestnej, ale aj krajskej samosprávy. Obaja sa zhodli na tom, že jedným zo systémových opatrení do budúcnosti by mohla byť zmena prerozdelenia podielových daní a taktiež pozitívne zmeny na bežnom chode samosprávnych inštitúcií, ktoré budú znamenať „menej peňazí na byrokraciu a viac pre ľudí“. Predseda BSK a starosta Petržalky zároveň rokovali o otázkach, ktoré sa priamo týkajú rozvoja kraja i mestskej časti. Obaja predstavitelia samospráv sa zhodli na spoločnom postupe pri riešení budovania nových cyklistických trás, pričom dôraz chcú sústrediť na prepojenie koncepcie kraja s víziou rozširovania ciest pre nemotorovú dopravu na území hlavného mesta a samotnej Petržalky. K spoločnému postupu v tejto oblasti má prispieť spoločné stretnutie starostov mestských častí, bratislavského primátora a župana k tejto otázke.

Druhou témou bolo možné využitie pozemkov kraja pri Dolnozemskej ceste pre výstavbu areálov, ktoré budú slúžiť pre organizovanie športových, kultúrnym či spoločenským podujatí miestneho, regionálneho i medzinárodného významu. V nadchádzajúcich mesiacoch by mala byť vyhotovená vízia využitia dotknutého priestoru, pričom do jej modelovania by mala vstúpiť nielen miestna samospráva, ale aj bratislavský magistrát. Výsledné riešenie by malo byť výsledkom širšej zhody všetkých dotknutých strán. Dnes prichádza do úvahy napríklad výstavba futbalového štadióna, krytej plavárne či ľadovej plochy.

web od 2day