Výstava: Tisíc rokov vývoja Bratislavy

Priestory jedinej verejnej školskej knižnice na území hlavného mesta SR sa stali dočasným domovom pre exponáty, ktoré zachytávajú tisícročný vývoj Bratislavy. Pobočka petržalskej knižnice na Prokofievovej ulici totiž ponúka návštevníkom desiatky dobových obrazov, fotografií, ktoré zachytávajú dynamické premeny mesta, jeho postupné osídľovanie. Výstava je výsledkom odbornej práce širšieho kolektívu popredných slovenských architektov, archeológov, filozofov či umelcov zaoberajúcich sa vývojom mestskej krajiny. Oficiálne otvorenie výstavy bolo 19. júla 2010 (pondelok) za účastí starostu Milana Ftáčnika, riaditeľa miestnej knižnice Ernesta Húsku i samotných autorov výstavy. Návštevníci expozície sa budú môcť dobrovoľne zapojiť aj do ankety – V akej Bratislave chceme žiť. Cieľom ankety je získať názory verejnosti o tom, akým smerom by sa mala rozvíjať metropola Slovenska a jej závery budú môcť byť použité pre vznik dlhodobej vízie rozvoja Bratislavy.

Výstava o premenách Bratislavy od 9. storočia po súčasnosť bude v petržalskej samospráva inštalovaná do 5. septembra t.r. Potom sa presunie do priestorov bratislavského magistrátu. Iniciátorom výstavy je občianske združenie Bratislavské mosty a pri jej organizácii aktívne participuje hlavné mesto SR a jednotlivé mestské časti so svojimi organizáciami.

web od 2day