Výstavba na Einsteinovej je dočasne zastavená

Nesúhlas s výstavbou polyfunkčného komplexu budov na Einsteinovej ulici podpísalo celkom 353 obyvateľov bratislavskej Petržalky, ktorí v prevažnej miere bývajú na Pečnianskej a Bohrovej ulici. Petičné hárky s podpismi nespokojných občanov dnes (31. augusta 2010) prevzal od mestského poslanca Olivera Kríža starosta Milan Ftáčnik. Petržalský starosta informoval členov petičného výboru počas ich oficiálneho prijatia na miestnom úrade o aktuálnej situáciu, postoji mestskej časti k pripravovanému investičnému zámeru. Podľa starostu, miestny stavebný úrad nemôže v súčasnosti vydať investorovi stavebné povolenie, pretože nevie splniť jednu zo zásadných podmienok z územného rozhodnutia, podmienku napojenie lokality na existujúcu cestnú infraštruktúru, Einsteinovu ulicu.

Investor plánoval podmienku petržalskej samosprávy zrealizovať využitím pozemkov hlavného mesta, avšak bratislavskí poslanci na júlovom zastupiteľstve neschválili prenájom pozemkov, ktorými by mohla byť vedená nová cesta. Okrem toho obyvatelia Pečnianskej ulice upozornili miestny úrad na fakt, že za ostatné štyri roky sa výrazne skomplikovala dopravná situácia v okolí plánovanej výstavby a preto požadujú, aby sa vyhotovili nové odborné posudky nielen pre riešenie dynamickej, ale i statickej dopravy. Starosta Milan Ftáčnik víta aktívny prístup občanov a petičnému výboru ponúkol súčinnosť pri komunikácii s investorom. Vzniknutá situácia totiž vytvorila priestor pre vecnú diskusiu medzi investorom a obyvateľmi, ktorí sa viacerými petíciami organizovanými od roku 2000 snažia minimalizovať stavebné aktivity na ploche, ktorá dnes slúži ako parkovisko pre osobné motorové vozidlá.

web od 2day