Výzva na predkladanie ponúk – Dodanie potravinárskych výrobkov, cukru, oleja a tukov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day