Septembrový deň otvorených dverí starostu

Po dovolenkovom období môžu Petržalčania opäť osobne navštíviť starostu Milana Ftáčnika bez toho, aby mali vopred dohodnutý termín stretnutia. Septembrový deň otvorených starostovských dverí bude vo štvrtok (9. september) od 15.00 do 17.00 hod. (Miestny úrad, Kutlíkova 17). Projekt „Dňa otvorených dverí“ pokračuje bez prerušenia štvrtý rok, pričom každý mesiac je kancelária starostu otvorená pre tých občanov, ktorí majú záujem vyjadriť svoj názor na každodenný život v mestskej časti, chcú dať pripomienky k fungovaniu petržalského úradu, alebo potrebujú poradiť, pomôcť zo strany miestnej samosprávy v sociálnej, bytovej otázke.

Projekt dňa otvorených starostovských dverí funguje v miestnej samospráve už od začiatku roka 2007. Za prvý polrok roku 2010 využilo túto atypickú formu komunikácie celkom 79 obyvateľov mestskej časti, pričom najviac, 23 Petržalčanov zavítalo k starostovi počas tohtoročného marcového dňa. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa záujem zo strany občanov zvýšil takmer o polovicu. Projekt, ktorý otvára petržalskú samosprávu vo vzťahu k občianskej spoločnosti najčastejšie (cca. ½ prípadov) využívajú obyvatelia, ktorí sa zaujímajú o získania nájomného, obecného bytu, alebo o projekty podporujúce aktivity smerujúce k zvýšeniu čistoty, poriadku na verejných priestranstvách.

web od 2day