Verejná obchodná súťaž – Uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom garážových státí v garážových stojiskách na Rovniankovej 4-6 a Mlynarovičovej 14-24

web od 2day