Posledný deň otvorených dverí M. Ftáčnika

Októbrový deň otvorených dverí petržalského starostu urobí bodku za štvorročným projektom, ktorý otvoril miestnu samosprávu pre každého Petržalčana. Milan Ftáčnik spustil dní otvorených dverí za účelom priamej a osobnej komunikácie s obyvateľmi mestskej časti, ktorí chceli vyjadriť svoj názor na každodenný život v samospráve, mali záujem vyjadriť pohľad k fungovaniu petržalského úradu, alebo potrebovali poradiť, pomôcť zo strany miestneho úradu v zložitej životnej situácii, pri sociálnej či bytovej otázke. Symbolickú bodku za úspešným projektom petržalskej samosprávy urobí M. Ftáčnik vo štvrtok – 7. októbra. Kancelária starostu bude otvorená od 16.30 hod. do 18.00 hod. pre každého Petržalčana bez toho, aby mal vopred dohodnutý termín, čas spoločného stretnutia.

Projekt otvorených starostovských dverí funguje v petržalskej samospráve od mája 2007 a prvým návštevníkom bol 82 ročný Ladislav Puss. Za 40 mesiacov využilo túto atypickú formu komunikácie 396 obyvateľov mestskej časti, pričom najviac, 23 Petržalčanov zavítalo do kancelárie starostu počas tohtoročného marcového dňa. V ostatných dvoch rokoch sa záujem zo strany občanov zvýšil v porovnaní s rokom 2007 a 2008 takmer o polovicu. Dní otvorených dverí najčastejšie (178) využili obyvatelia, ktorí chceli získať viac informácií o možnostiach získania nájomného, obecného bytu. Druhou najdiskutovanejšou témou (102 občanov) bola otázka udržiavania čistoty a poriadku. Na základe podnetov od občanov zriadila mestská časť Zelenú linku (0905 902 254), kde môžu Petržalčania každý pracovný deň podávať podnety na znečistenie verejného priestranstva, hromadenie odpadu pri kontajnerových stojiskách.

web od 2day