Vyhradené parkovanie dočasne pozastavené

Petržalský miestny úrad od 22. novembra dočasne pozastavil vydávanie rozhodnutí o vyhradení parkovacieho miesta na verejnom parkovisku. V období mesiacov november až marec nie je možné realizovať vodorovné dopravne značenie pre nevyhovujúce poveternostné podmienky, garanciu kvality značenia. Samospráva bude v nadchádzajúcich týždňoch len sumarizovať doručené žiadostí, posúdi žiadateľov z hľadiska dodržania platných zásad, avšak nové rozhodnutia budú vydané až v budúcom roku. Petržalskí poslanci vyčlenili pre realizáciu projektu 1600 parkovacích miest a za dva a pol roka realizácie projektu bolo doposiaľ vydaných 412 povolení.

Ročný poplatok za jedno vyhradené státie je takmer 630 EUR a je vyberaný formou miestnej dane v štyroch splátkach. Od poplatku je oslobodený držiteľ preukazu ZŤP, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Podľa platného záväzného nariadenia môže o vyhradené parkovacie miesto požiadať každý Petržalčan, ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt a vlastní osobné vozidlo kategórie M1, alebo nákladné kategórie N1 s prípustnou hmotnosťou do 3,5 tony a dĺžkou vozidla do 5 metrov. Okruh žiadateľov je rozšírení i na osoby, ktoré nie sú vlastníkmi vozidla, ale používajú služobné auto na súkromné účely.

V roku 2010 bolo vyznačených 169 nových miest, pričom najväčší záujem je lokalite Dvory (81 státí). Povolenie je vydané na dva roky a na vyznačenom mieste nie je možné osadiť zábranu. V prípade parkovania cudzieho vozidla na vyhradenom státí je možné za účasti príslušníka mestskej polície vykonať zákonný odťah auta. Počas celého roku 2011 ostatne poplatok za vyhradené parkovanie nezmenený. Zmenu, zníženie ceny, môže totiž urobiť až nové miestne zastupiteľstvo. A keďže ide o miestnu daň, výška nového poplatku začne platiť až od januára nadchádzajúceho kalendárneho roku.

Základné pravidlá pre vydávanie povolení k vyhradenému parkovaniu:

– povolenie je možné vydať len pre jeden byt, prevádzku a jedno motorové vozidlo

– žiadateľ musí mať trvalý pobyt, prevádzku v mestskej časti Bratislava-Petržalka

– povolenie sa vydáva na vozidlá kategórie M1 a N1, pričom žiadateľ nemusí byť vlastníkom vozidla, môže používať služobné auto na súkromné účely

– rozhodnutia sa z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných podmienok nevydávajú spravidla v období novembra do konca marca

– daň za vyhradené státie je 626,34 EUR a je ju možné zaplatiť v štyroch splátkach

– na vyhradené parkovacie miesto nie je možné osadiť žiadnu dopravnú zábranu

– miestna samospráva zabezpečuje nepretržitú, 24 hodinovú odťahovú službu

– náklady spojené s označením vyhradeného parkovacieho státia znáša samospráva

web od 2day