Petržalka získala prestížne ocenenie

Bratislavská Petržalka získala prestížne ocenenie v rámci Českej a Slovenskej republiky. Stala sa skokanom roka 2010 v zrealizovaných elektronických aukciách. Petržalský miestny úrad uskutočnil v tomto roku najviac transparentných verejných obstarávaní s využitím e-aukcií v podmienkach česko-slovenskej verejnej správy. Prestížne ocenenie prevzali zástupcovia najväčšej bratislavskej mestskej časti počas slávnostného otvorenia 6. ročníka medzinárodnej konferencie „E-BIZ FORUM“ v Ostrave (10. – 12. november 2010). Petržalka pristúpila v roku 2009 ako jedna z prvých samospráv na Slovensku k aktívnemu využívaniu e-aukcií pri nákupoch tovarov, služieb i stavebných prác. Miestny úrad v tomto roku zrealizoval 46 elektronických aukcií, v ktorých obstarával služby, práce v objeme 2,3 milióna EUR. Vďaka využitiu e-aukcií sa výrazne zvýšila nielen kontrola nad využívaním verejných financií, ale aukciami bola tiež dosiahnutá úspora viac ako 450 tisíc EUR. (cca. 14%). Najvyššia celková úspora bola dosiahnutá pri nákupe kancelárskych potrieb a to v hodnote 20.890 EUR, čo je v porovnaní „s obálkovou“ cenou viac ako 35,11% šetrenie. Informácie o priebehu petržalských aukcií sú zverejnené na oficiálnej stránke samosprávy, časť Verejné obstarávanie. Elektronické aukcie realizuje samospráva vo vlastnej réžii a odborná komisia každý štvrťrok rozhoduje o tom, ktoré tovary, služby sa budú realizovať miestnym úradom a ktoré vykoná externá spoločnosť.

web od 2day