Mediácia pomáha riešiť konflikty a spory

Spory medzi rodinami, susedské konflikty či rôzne dedičské problémy. To sú dnes najčastejšie konflikty medzi Petržalčanmi, pri riešení ktorých využívajú obe sporné strany mediátora. Petržalská mediačná poradňa poskytuje poradenstvo obyvateľom najväčšej bratislavskej mestskej časti od jesene roku 2008 a doposiaľ jej služby využilo 55 klientov. Po úvodnej konzultácii bolo zistené, že v 9 prípadoch nie je možné využiť mimosúdne urovnanie sporu formou mediácie. Naopak, výhody mimosúdnej dohody chceli Petržalčania najčastejšie využiť pri rozvodoch (11 prípadov) a tiež riešení dedičských sporov (10). Doposiaľ bolo do úspešného konca, vzájomnej dohody zainteresovaných strán, dotiahnutých 6 prípadov.

Petržalčania môžu služby mediačnej poradne využívať každú stredu v nepárnom týždni a to v čase od 13.00 do 17.00 hod. Poradňa je situovaná priamo vo vestibule miestneho úradu na Kutlíkovej ulici (budova TECNOPOLU). Miestna samospráva pri realizácii projektu aktívne spolupracuje s privátnym sektorom, odborníkmi, ktorí sú registrovaní v oficiálnom zozname mediátorov. Spolupracovníci poradne poskytujú úvodnú konzultáciu i prvý vzájomný kontakt sporných strán bezplatne. Aktivity mediátora sú spoplatnené až v prípade, že existujúci konflikt je možné riešiť mimosúdnou dohodou, mediáciou. Viac informácií o Petržalskej mediačnej poradni nájdete na oficiálnej stránke samosprávy v časti Petržalské poradne.

web od 2day