Starosta u prvákov ZŠ Dudova

Polročné vysvedčenia žiakom 1.A triedy Základnej školy Dudova 2 v Petržalke, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Petržalka, odovzdal starosta Vladimír Bajan. Starosta sa stretol nielen s prvákmi ale aj pedagógmi školy.

Poďakoval doterajšiemu riaditeľovi ZŠ RNDr. Antonínovi Poláchovi pred odchodom do dôchodku, za dlhoročnú kvalitnú prácu pre petržalské deti. Ocenil, že celý svoj profesionálny život zasvätil školstvu, či už ako učiteľ chémie a geológie, alebo ako zakladateľ a aktívny tréner úspešného 1. školského lukostreleckého klubu. Lukostreľba má v škole 16-ročnú tradíciu a vychovala viacerých juniorských majstrov Slovenskej republiky. „Je vidieť, že sú tu deti dobre vedené k športu. V posledných rokoch putovalo do Petržalky najviac medailí zo slovenských šampionátov “ povedal starosta V. Bajan a odovzdal odchádzajúcemu riaditeľovi aj osobný dar náramkové hodinky.

Vymenovací dekrét si následne prevzala nová riaditeľka, dovtedajšia zástupkyňa riaditeľa školy ZŠ Dudova 2, Mgr. Hana Závodná, ktorá vyšla úspešne z výberového konania.

web od 2day