O parkovaní v okolí Digital parku

Nákupno-zábavné centrum Aupark v Petržalke oddnes otvára svoje verejné parkoviská až od 10-tej hodiny. Pre agentúru SITA to včera uviedla hovorkyňa centra Mária Juritková. „Podľa našich informácií, Aupark chce zmenou otváracej doby riešiť to, aby parkovacie miesta určené pre návštevníkov nezaberali svojimi autami pracovníci z neďalekého Digital parku, ktorí do zamestnania prichádzajú medzi ôsmou a deviatou hodinou ráno a odchádzajú až večer,“ povedala Zuzana Kordošová vedúca Oddelenia územného rozvoja a dopravy petržalského Miestneho úradu.
Problém s parkovaním v tejto časti Petržalky nevznikol dnes ani predvčerom a nesúvisí len s parkovaním v nákupno-zábavnom centre. Obyvatelia z okolia upozorňujú, že sa rozmohlo parkovanie na zeleni a v blízkosti ich príbytkov, takže po návrate z práce nemajú kde odstaviť svoje vozidlo. „Podľa našich poznatkov- len dedukujeme- že pre časť nájomcov je výhodnejšie namiesto zaplatenia si parkovacieho miesta v Digital parku, odstaviť auto v nákupnom centre. Nás najviac trápi, že si zvykli zaberať aj plochy v okolí, v tesnej blízkosti bytoviek, preto mestská časť vstúpila do tohto procesu. Našou úlohou je ochrániť obyvateľov Dvorov a hľadáme na to najoptimálnejšie riešenie“ povedal starosta Vladimír Bajan.

Nové vedenie mestskej časti Bratislava-Petržalka preto rokuje s vlastníkom Digital parku. Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie so zástupcom vlastníka Digital parku projektovým riaditeľom Penta Investments Limited, o.z.Digital Park II Jurajom Šaštinským, ktorý prisľúbil, že túto situáciu budú riešiť s firmami, resp. svojimi nájomníkmi tak, aby si objednali parkovacie miesta, ktoré patria Digital parku. Okrem toho na vlastné náklady vybudujú zábrany. Ak nedôjde k zlepšeniu situácie s parkovaním v území do 2 týždňov, mestská časť nekompromisne pristúpi aj k odťahovaniu vozidiel. Problematiku parkovania však mieni mestská časť riešiť komplexne, čo nebude otázka dňa či mesiaca.

Pozn. Komplex Digital Park Einsteinova (ďalej DPE) má 850 parkovacích miest v podzemných garážach a 340 v exteriéroch obidvoch administratívnych budov. Tzv. Parking ratio, koeficient pomer parkovacie miesto na prenajatú plochu v m2, je v rámci konkurenčných projektov v Bratislave na porovnateľnej, dokonca na lepšej úrovni. Ceny parkovacích miest sa hýbu v rozmedzí od 50 € za miesto v exteriéri budov, do 80 € za parkovacie miesto v podzemných garážach mesačne. Časť podzemnej garáže v budove DPE II., je vyhradená pre návštevnícke parkovanie, s kapacitou 75 parkovacích miest. Cena: prvá ½ hodina parkovania je zdarma, každá ďalšia začatá ½ hodina stojí 1€.

web od 2day