Pracovníkov VPS spoznáme na prvý pohľad

Pracovníkov miestnej organizácie Verejnoprospešných služieb Petržalka v teréne možno spoznať už na prvý pohľad. Výrazné oranžové vesty s reflexnými pásmi, na ľavej prednej strane s erbom Petržalky a na chrbtovej časti s nápisom Čistá Petržalka a kontaktným telefónnym číslom 02/ 63 820 158. Takto každý Petržalčan identifikuje pracovníkov miestnej organizácie Verejnoprospešných služieb v mestskej časti Bratislava – Petržalka. „ Mojou prioritou je poriadok vo všetkom. Čistá Petržalka je toho neoddeliteľnou súčasťou“ vysvetlil starosta Vladimír Bajan, ktorý chce zmeniť nie najlepší imidž tejto organizácie. Chce, aby obyvateľ rozpoznal, ako a kde v teréne zamestnanci verejno- prospešných služieb pracujú, čo umožní lepšiu spätnú väzbu aj pre vedenie miestnej organizácie VPS ale najmä zlepšenie čistoty a poriadku na území v správe mestskej časti.

Súčasťou priority Čistá Petržalka je zriadenie tzv. Zelenej linky, ktorej telefónne číslo každý obyvateľ Petržalky uvidí na veste pracovníkov VPS. Zelená linka slúži pre občanov ako odkazovač, na ktorý môžu zaznamenať svoje podnety, postrehy či žiadosti na čistotu a poriadok v Petržalke. „Kedysi tu už tzv. zelená linka bola, ale nikto nedohliadol na to, či sa podnetu obyvateľa niekto venoval. Nebola ani dôsledná kontrola a toto je potrebné zmeniť,“ rozhodne dodal starosta Vladimír Bajan.

web od 2day