Nosný dopravný systém – verejná diskusia

Magistrát hl. mesta SR Bratislava a Metro a.s. usporiadajú tento štvrtok verejnú diskusiu.
Hlavnou témou bude Nosný dopravný systém so zameraním na koľajovú dopravu v Petržalke.
Na podujatí vystúpia: primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, starosta Petržalky Vladimír Bajan, hlavný dopravný inžinier mesta Tibor Schlosser ako aj zástupcovia spoločnosti Metro a.s.
Verejná diskusia bude tento štvrtok 17. februára o 17,00 hod. v Cik cak centre na Jiráskovej ulici číslo 3 v Petržalke.

web od 2day