Petičný výbor proti výstavbe na Jasovskej u starostu

Starosta Petržalky Vladimír Bajan prijal predstaviteľov Petičného výboru proti plánovanej výstavbe polyfunkčného bytového domu na Jasovskej ulici. Odborný poradca výboru prof. Bohumil Kováč z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity poukázal na paradox, že územie, kde má firma Vazex Group stavať, je kvalifikované ako stabilizované obytné územie, kde smie byť iba prieluka, teda voľný priestor. Poukázal aj na nezrovnalosti v Územnom pláne hlavného mesta. „Ak sa plánovanou stavbou vážne menia vlastnícke vzťahy k pozemkom, potom už nejde o stabilizované územie“ povedal prof. Kováč.
„Už teraz majú obyvatelia na Jasovskej ulici problém so statickou dopravou. Nemôžeme súhlasiť s takým typom výstavby, aký sa tam plánuje“ doplnil na margo parkovania Miroslav Varadínek. Ďalší člen výboru Ján Gajdoš pripustil, že sa v budúcnosti zrejme nevyhnú zásahu do územia: „Vieme sa stotožniť skôr s garážovým domom“.
Starosta Bajan informoval, že ešte vlani v júni Magistrát hlavného mesta Bratislava podporil stanovisko Petičného výboru, ale v auguste názor zmenil. Mestská časť Petržalka minulý rok zamietla návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu objektu. „Chcem, aby sme zladili záujem mestskej časti a mesta pri územnom konaní, aby sa nestávalo to, čo je v Petržalke realitou, že mestská časť nie je vopred dostatočne informovaná o zámere využitia pozemku..“ povedal o svojich zámeroch starosta. „Preto oslovím primátora Milana Ftáčnika a požiadam ho o prehodnotenie stanoviska mesta, ktoré nie je v súlade s Územným plánom a ani Stavebným zákonom“ pokračoval Vladimír Bajan. Ďalej sa starosta s predstaviteľmi Petičného výboru dohodli na tom, že sa budú vzájomne o každej novej veci informovať.

web od 2day