Starosta rieši problémy petržalských seniorov

Jedným z poradných orgánov starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka je Rada seniorov. Včera sa jej predseda Jozef Halaj stretol so starostom Vladimírom Bajanom, aby spolu prediskutovali problémy, ktoré trápia petržalských dôchodcov a hovorili aj o ďalšej spolupráci. „Mám dobrý dojem zo záujmu starostu o seniorov. Zaujímal sa aj o to, čo zostalo z minulosti nedoriešené“ povedal po stretnutí Jozef Halaj.
„Zhovárali sme sa aj o rozbitej betónovej komunikácii pri poliklinike na Strečnianskej ulici. hrozí tam riziko úrazov. Chcem situáciu riešiť vybudovaním chodníka pre chodcov popri jestvujúcom parkovisku, aby zároveň nedochádzalo ku kolízii peších sa autami,“ reagoval na jeden z problémov starších obyvateľov Bajan.
Na prvom oficiálnom stretnutí predseda Rady seniorov s novým starostom informoval aj o tom , že Dopravný podnik vymenil moderné autobusy MHD na trase linky číslo 99 za staršie typy, ktoré sťažujú seniorom nástup do vozidla. Starosta predsedu ubezpečil, že preverí, či bolo toto rozhodnutie zo strany Dopravného podniku nevyhnutné a požiada , aby linku 99 opäť zabezpečili autobusom so zníženým nástupom aspoň v denných hodinách. Okružná linka vyhovuje potrebám dôchodcom, keďže dopravne prepája nemocnicu, ďalšie zdravotnícke zariadenia, železničnú stanicu a nákupné centrá.
Starosta Bajan považuje za konštruktívne stretávať sa pravidelne s Radou seniorov, pretože ich životné skúsenosti sú neoceniteľné. Zámerom je, aby sa Rada vyjadrovala k návrhom Všeobecne záväzných nariadení a aj ku koncepčným materiálom pre Miestne zastupiteľstvo, ktoré majú vplyv na každodenný život našich starších obyvateľov. „V súvislosti s cenou obedov pre dôchodcov zvažujme prispôsobiť stravné podľa príjmu dôchodcu, resp. podľa výšky starobného dôchodku“ povedal Vladimír Bajan.
Najbližšie rokovanie kompletnej deväťčlennej Rady seniorov starosta zvolá pravdepodobne v prvej polovici marca, kde by sa mohol novelizovať aj štatút petržalskej seniorskej rady.

web od 2day