Novinka v zbernom dvore

Zberný dvor mestskej časti Bratislava Petržalka na Čapajevovej ulici prichádza od dnešného dňa s novinkou. Okrem tradičného odpadu môžu Petržalčania priniesť na dvor už aj číre veľkoplošné tabuľové sklo.

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke (nie pre firmy a právnické osoby). Do Zberného dvora možno priniesť drobný stavebný odpad po malých úpravách v byte, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani ohlásenie, ale aj objemový odpad (napr. rozobratý drevený nábytok) a dosky do dĺžky maximálne 2 metrov. Obyvatelia využívajú aj možnosť zbaviť sa kovového odpadu, pneumatík či elektroodpadu ( t.j. chladničky, práčky, televízne prijímače, PC, monitory ). Bližšie podmienky o objeme odpadu, ktorý je možné priniesť, nájde záujemca na stránke http://www.mpvps.sk/zberny-dvor/.

V Zbernom dvore na Čapajevovej ulici č. 6 rozšíria v budúcnosti služby aj o zber papiera. Petržalský Zberný dvor je v prevádzke šesť dní v týždni od pondelka do soboty v čase od 8,00 do 18,00 hod. (nedeľa, sviatky: mimo prevádzky).

web od 2day