Petržalka sa pripravuje na hokej

Na blížiace sa Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave sa pripravuje aj najväčšia mestská časť Petržalka. Budúci týždeň sa stretne komisia, ktorú budú tvoriť zástupcovia Miestneho úradu, Mestskej polície a miestnej organizácie Verejnoprospešných služieb. Rokovať budú o zabezpečení verejného poriadku a bezpečnosti počas obdobia tohto vrcholného medzinárodného športového podujatia.
Petržalka je pre hokejových fanúšikov z Rakúska a Maďarska ako aj Slovinska vstupnou bránou do hlavného mesta. Predpokladá sa že budú prichádzať nielen individuálnou dopravou, zájazdovými autobusmi ale aj vlakom na Železničnú stanicu na Kopčianskej ulici.
Mestská časť Bratislava-Petržalka začiatkom februára zriadila novú Zelenú linku s číslom 02/ 63 820 158, na ktorú obyvatelia ohlasujú neporiadok v mestskej časti. Je predpoklad, že táto nonstop linka, ktorá slúži ako odkazovač, bude viac vyťažená práve v najbližších mesiacoch v súvislosti s čistotou a nadchádzajúcim svetovým šampionátom. V pohotovosti počas majstrovstiev budú aj pracovníci miestnej organizácie Verejnoprospešné služby. Starosta plánuje na toto obdobie využiť 12 ľudí v rámci aktivačných prác.
Mestská časť chce privítať fanúšikov dôstojne a to by si mali uvedomiť aj vlastníci pozemkov.
Starosta Bajan pravidelne chodí na obhliadky Petržalky a na viacerých miestach zistil neporiadok. Po identifikovaní pozemkov a zistení vlastníka v katastri starosta vyhodil pokuty majiteľom, ktorým znečistené plochy patria. „Ak zistíme neporiadok, upozorníme vlastníka a ak do troch dní miesto nevyčistí, dostane najvyššiu pokutu.
U právnických osôb je to až do výšky 6638,78 €. Pri upozornení zároveň dáme vlastníkovi možnosť, že sa mu za odplatu o čistotu mestská časť prostredníctvom miestnej organizácie Verejnoprospešné služby postará“ povedal starosta.
Mestská časť Petržalka považuje za dôležité postarať sa o bezpečnosť a čistotu v súvislosti so šampionátom v úzkej súčinnosti s hlavným mestom Bratislavou, ktoré plánuje na Tyršovom nábreží Fan zónu s veľkoplošnou obrazovkou.
„My plánujeme spoločné sledovanie hokeja v strede mestskej časti počas všetkých zápasov slovenskej reprezentácie. Takže fanúšikovia, ktorí sa nedostanú na štadión, môžu prísť povzbudzovať našich hráčov do domu kultúry Zrkadlový háj,“ informoval starosta Vladimír Bajan. Slovenský tím už v úvodný večer majstrovstiev 29.apríla odohrá zápas so Slovinskom a ďalšie duely v skupine sú v nedeľu 1. mája, keď sa naša reprezentácia stretne s Nemeckom a v utorok 3. mája bude hrať proti Rusom.

web od 2day