Zmena filozofie parkovania v Petržalke

Spoplatnenie parkovania je len jednou z viacerých možností, ktoré sú k dispozícii ako príklady z iných miest či krajín. „Je niekoľko variantných riešení, ktoré by samozrejme nemali zbytočne vyťahovať peniaze z peňaženky obyvateľov. Najprv je dôležité podrobne ich pripraviť tak, aby o nich mohli rokovať poslanci Miestneho zastupiteľstva a dohodli sa na modeli riešenia parkovania v mestskej časti“ povedal o pripravovaných zmenách v parkovaní starosta Petržalky Vladimír Bajan.

Treba zdôrazniť, že starosta chce meniť filozofiu parkovania a tá je podstatou celej zmeny. Projekt zásadne bude riešiť zamedzenie prenášania problémov firemného autoparkingu na plecia obyvateľov Petržalky. „Nebojíme sa pomenovať veci pravými menami. Firmy nemôžu prenášať zodpovednosť za parkovanie svojich áut na mestskú časť. Jednoducho si nemôžu myslieť, že donekonečna budeme akceptovať to, že každý zamestnanec si zaparkuje firemné auto na úkor áut obyvateľov Petržalky,“ vysvetľuje starosta Bajan.

V nasledujúcich týždňoch budú pracovníci miestneho úradu špecifikovať pravidlá zmeneného spôsobu parkovania a nový systém vzíde z rokovanie poslancov Miestneho zastupiteľstva. Mestská časť pripravuje pre volených zástupcov t.j. poslancov Miestneho zastupiteľstva modely riešenia statickej dopravy v rôznych alternatívach, aby z diskusie vzišiel projekt, ktorý dostane „zelenú“. Už však prichádzajú prvé ohlasy práve od podnikateľov, že budú mať o takéto parkovanie záujem.

„Sme vo fáze, keď sa diskutuje o tom, ako to urobiť – teda akými formami a spôsobmi riešiť parkovanie v rôznych častiach Petržalky, v duchu novej filozofie“ tlmočí starosta. „Je to neľahký oriešok. Neexistuje unikátne riešenie pre celé územie. Vychádzame však z požiadaviek obyvateľov, ktorí apelujú, aby sme riešili problém statickej dopravy na území mestskej časti.“

Riešenie parkovania je dlhodobý proces, zmeny si vyžiadajú aj legislatívne úpravy. Ak má systém fungovať, vyžaduje si veľa postupných krokov, ktoré sa skladajú z množstva detailov, a na tých si chceme dať mestská časť záležať.

web od 2day