Investičný zámer s otáznikom

Za neprijateľné považuje starosta Petržalky Vladimír Bajan súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta Bratislavy k investičnému zámeru polyfunkčného domu na rohu Starohájskej a Dudovej ulice. Investor tu chce postaviť objekt so 70-timi bytmi, garážou so 79-timi státiami a 13 parkovacími miestami na teréne. Tento zámer vytvára už v tejto fáze niekoľko problémov – najvýraznejším z nich je jeho umiestnenie na parkovisku s 33-mi státiami ale aj vzrastlé stromy a dreviny. „Je vôbec možné, aby mesto súhlasilo s takýmto zámerom keď vie, aká je situácia nielen v Petržalke so statickou dopravou?“, rozhorčene reaguje Bajan.

V stanovisku mesta sa doslovne uvádza : „Pri umiestnení stavby je zohľadnená skutočnosť, že stavbou bude zabraté jestvujúce parkovisko (cca 33 parkovacích státí) – preukázaná je možnosť výstavby 34 pozdĺžnych parkovacích státí pri miestnej komunikácii Starohájska ulica.“ „Presúvať autá z parkovísk na komunikácie je predsa míľový krok späť, to nemá nič spoločné so zdravým rozumom, mesto namiesto toho, aby nám pomáhalo, nám podkladá polená pod nohy,“ dodáva starosta Petržalky. Ako upozornil, ide o stanovisko bývalého vedenia mesta.

Problémom tohto stanoviska hlavného mesta (a žiaľ, nielen tohto) je aj skutočnosť, že ho vydalo bez predchádzajúcej konzultácie s mestskou časťou. „Sme predsa jedna samospráva, jedna obec, tak prečo tie podrazy?“, pýta sa Bajan. Dodáva, že verí, že sa to zmení, keďže súčasným primátorom je bývalý starosta, ktorý presne vie, aké problémy môže takýto postup spôsobovať. Napokon aj v návrhu priorít hlavného mesta na najbližšie obdobie je aj zámer zaviesť systém dvoch pečiatok pri vydávaní stanovísk k investičnej činnosti – teda záväzné stanovisko mesta vydať až po vyjadrení mestskej časti a taktiež diskutovať o efektívnejšom výkone kompetencií mesta a mestských častí, vrátane potrebného majetku a finančných prostriedkov.

„Je toho veľa, čo treba vo vzťahu mesto a mestské časti napraviť, musíme sa tomu venovať a ja budem apelovať aj na kolegov starostov mestských častí, aby sme tomu venovali náležitú pozornosť aj na pôde Regionálneho združenia mestských častí Bratislavy,“ hovorí Vladimír Bajan, starosta Petržalky a predseda tohto združenia.

Spomínané stanovisko vydalo hlavné mesto 17. decembra 2010, teda po voľbách, starosta Petržalky sa preto obáva, že takýchto stanovísk, ktoré ukrývajú nášľapné míny, môže byť vydaných viac.

web od 2day