O nosnom dopravnom systéme opäť verejne

Druhé kolo verejnej diskusie k budúcnosti Nosného dopravného systému v slovenskej metropole s dôrazom na rozvoj koľajovej dopravy v Petržalke organizuje hlavné mesto Bratislava túto stredu 16. marca o 17.00 hodine v priestoroch Kongresového centra TECHNOPOL na Kutlíkovej ulici č. 17. Diskusia nadväzuje na februárové verejné podujatie a uskutoční sa za účasti primátora Milana Ftáčnika, hlavného dopravného inžiniera mesta Tibora Schlossera a generálneho riaditeľa spoločnosti METRO Bratislava Vladimíra Kovalčíka. Podujatie je otvorené pre odbornú i laickú verejnosť.

V stredu budú informovať aj o záveroch diskusie o možnostiach riešenia dopravy v hlavnom meste SR, do ktorej sa mohli zapojiť Bratislavčania v predošlých týždňoch aj podnetmi, ktoré poslali na adresu hdi@bratislava.sk. Samospráva doposiaľ zaevidovala 59 pripomienok, pričom viac ako polovica diskutujúcich vníma pozitívne zámer viesť koľajovú dopravu, električku do Petržalky.

web od 2day