Domáce tiesňové volanie – pilotný projekt MČ Petržalka

Pre dosiahnutie lepšej starostlivosti o seniorov mestská časť Bratislava – Petržalka prichádza so spustením pilotného projektu Domáceho tiesňového volania. Zameraný je na zníženie zdravotných a sociálnych rizík starších, alebo postihnutých osôb.Nemalý počet seniorov spadne vo svojej domácnosti, alebo sa im výrazne zhorší zdravotný stav, pričom je nevyhnutné okamžite privolať záchranu. Stáva sa, že seniorov žijúcich osamotene nájdu bezmocne ležať na zemi, neschopných dosiahnuť na telefón a privolať si pomoc. Najbližší príbuzní tiež prežívajú obavu, že ich blízky človek nebude mať pomoc celé hodiny, dokonca aj dni. Riešením býva umiestnenie staršieho človeka do sociálneho zariadenia. Toto však mnohým z nich nevyhovuje. Mestská časť Bratislava – Petržalka sa rozhodla vyjsť dôchodcom v ústrety. V spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky pripravila pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke novú telefónnu asistenčnú službu.

„Snahou mestskej časti je, aby dôchodcovia mohli viesť samostatný život vo vlastnom domácom prostredí a pritom mali záruku okamžitej pomoci v prípade potreby“ vysvetľuje starosta Vladimír Bajan zámer služby domáceho tiesňového volania, ktoré podporuje nové sociálne trendy v Európe, spojené so sociálnou integráciou ľudí.

Domáce tiesňové volanie využíva moderné telekomunikačné technológie. Senior nosí na ruke náramok, ktorý slúži zjednodušene povedané ako vysielačka. V krízovej situácii (jednoduchým použitím tlačidla na náramku) senior vyšle núdzový signál a dispečer tiesňovej služby sa s ním okamžite spojí a zistí, akú pomoc senior potrebuje a okamžite ju zabezpečí. Na krízovej intervencii sa podieľa okrem poskytovateľa tiesňovej služby napríklad rodina, susedia, sociálni a zdravotní pracovníci.

Hlavným cieľom novej služby je znížiť zdravotné a sociálne riziká starých, alebo postihnutých osôb tým, že budú mať so sebou pomoc 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Pilotný projekt Domáceho tiesňového volania chce mestská časť vyskúšať medzi dvadsiatimi dôchodcami. Seniori, ktorí majú o takúto asistenčnú službu záujem, môžu kontaktovať Mestskú časť Bratislava-Petržalka, oddelenie sociálnych vecí, Kutlíková 17, 5. poschodie, číslo dverí 505 , tel.č. 02/68 286 856.

web od 2day